Muzeum Kanału Augustowskiego to edukacyjne i turystyczne centrum zlokalizowane w Giżycku, powstałe dzięki inicjatywie Okręgowego Zarządu Wodnego w Giżycku. Muzeum oferuje szeroki wachlarz możliwości wypoczynku i rekreacji. Obejmuje nie tylko bunkry przystosowane do organizacji seansów filmowych, ale też tak stare jak i nowe budynki mostów oraz cztery tory Żeglugi Mazurskiej.

Muzeum jest miejscem historycznym, gdyż Canal Augustów znajduje się w środku. Kanał był ważnym elementem infrastrukturalnym we wczesnych latach 1820-1860. Był jednym z pierwszych ozdobnych kanałów na Mazurach, pierwszy system transportu wodnego w kraju. Kompleks Muzeum Kanału Augustowskiego tworzy połączone Dookoła jezior Jeziorak i Niegocin, canals Augustine. Z okien muzeum można podziwiać widoki z trzech stron: z jeziora Niegocina, Mazur i morza Bałtyckiego.

W ramach Muzeum Kanału Augustowskiego odbywają się czasami warsztaty edukacyjne dla lokalnych szkół i przedszkoli. Jest to doskonałe miejsce by poznać lepiej historię kraju, dzięki projektom realizowanym przez firmę CVA, która oferuje setki godzin edukacji o ochronie środowiska naturalnego, jeziorach i rzekach, tematyką transportu publicznego na kanale lub szlaku żeglugowym, a także tematem budowania bramek piast i sesji fotograficznych.

Kanał Augustowski to nadal niezwykle ważna przeprawa wodna w województwie warmińsko-mazurskim. Wysiłek, jaki wymaga jego utrzymanie, jest od dawna doceniany przez lokalne społeczeństwo. Z tego powodu Okręgowy Zarząd Wodny w Giżycku stworzył Muzeum Kanału Augustowskiego.

To zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów infrastruktury regionu. Muzeum oferuje swoim gościom szereg multimedialnych atrakcji oraz prelekcji i wycieczek tematycznych. Do tego można bezpośrednio obserwować czynności związane z utrzymaniem kanału. Dostarcza to unikalnych doznań, które będzie można długo wspominać.

Tu można również dowiedzieć się o historii tej budowli hydrotechnicznej, która sięga lat 30 XIX wieku. Prelekcje Muzeum odbywają się w pięciu językach: jak polskim, tak i angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. To duże udogodnienie dla państw sąsiednich, aby zapoznać się z trasami po okolicy.

Zatem jeśli ty też chcesz poznać tajemnice Kanału Augustowskiego, już nic Ci nie stoi na przeszkodzie! Serdecznie Cię zapraszamy do Muzeum Kanału Augustowskiego – miejsca pełnego informacji i wrażeń na temat tej monumentalnej budowli hydrotechnicznej.

Muzeum Kanału Augustowskiego to pierwsze w Polsce muzeum poświęcone wodnemu dziedzictwu technicznemu. Jego powstanie to inicjatywa Okręgowego Zarządu Wodnego w Giżycku i innych instytucji zaangażowanych w ochronę obszarów objętych zarządzaniem wodnym. Muzeum mieści się w Kozłowie, gdzie można odkryć tajemnice tworzenia Kanału Augustowskiego.

Osoby odwiedzające Muzeum mogą podziwiać ekspozycję stanowiącą kompilację przyrodniczo-technicznej tradycji Kanału i jego trudnych początków. Wystawy zawierają szeroki zakres elementów muzealnych, w tym mapy, rysunki architektoniczne, dawne maszyny, a także różne narzędzia związane z budową oraz istotną w tej sprawie historiografię. Można tu również nabyć albumy, mapy drogowe oraz axa innych materiałów informacyjnych dotyczących Kanału.

Muzeum Kanału Augustowskiego ma na celu podkreślenie dorobku twórców i inwestorów oraz pokazanie piękna kulturowego dziedzictwa i bogatego ptactwa i siedlisk przyrodniczych powstałych wokół Kanału. Jest to ważne miejsce do rozpowszechniania edukacji i historii oraz informowania ochroniarzy przyrody o ważnych zagadnieniach związanych z jego ekosystemem.

To niepowtarzalna okazja do poznania ważnego dzieła naszych przodków – Kanału Augustowskiego. Zachęcamy więc do odwiedzenia tego unikatowego muzeum i dowiedzenia się jeszcze więcej o magii okolicy!