logo

Zbiory

Podstawowym zadaniem placówki jest gromadzenie oraz ochrona od zniszczenia zabytków ruchomych oraz pamiątek, związanych głównie z powiatem augustowskim.

Posiadamy około tysiąca muzealiów etnograficznych, głównie dotyczących kultury materialnej regionu. Najcenniejszymi są kolekcje wytworów i narzędzi tkackich, m.in. dywanów dwuosnowowych, sejpaków i innych tkanin wybieranych, elementów strojów ludowych, narzędzi rolniczych: m.in. autentyczne radło rylcowe i radło płużek, socha dwupolicowa z jarzmem na woły, pług z zakrojami kowalski, widły-sochory do obornika, brony laskowe, dłubany z pnia tok do przechowania ziarna, żarna ręczne kłodowe i konny śrutownik, stępy do wyrobu kaszy. Bogato prezentują się narzędzia do połowu ryb i sprzęt ich przechowania: ości, rozmaite sieci stawne i ciągnione  (kłomla, żaki, ganta – leszczówka, oklejkówki, krzywula i niewodek, buczyk (samołówka) na raki, wiersze plecione, sadz do przechowania  ryb) oraz czółno – łódź dłubana znad Biebrzy z 1910 roku. Interesujące są wyposażenie warsztatu kowalskiego z miechem sprzed 1914 roku oraz kute wyroby, np. krzyże stalowe (najstarszy z 1858 r.), kolekcja potrzasków (żelazy) m.in. na wilka i łosia. Dużo cennych obiektów, związanych jest z wyposażeniem mieszkań, m.in. stół drewniany z poł. XIX wieku z m. Biernatki, stojak na łuczywo tzw. dziadek do oświetlania izby, z wyrobów garncarskich unikatami są łachańki – brytfanki do pieczenia, wykonywane jeszcze techniką charakterystyczną dla neolitu oraz pięknie glazurowane trojaczki. Ostatnio zbiory wzbogaciły się o ciekawe obiekty z zakresu gospodarki leśnej (m.in. piły trackie).

W inwentarzu muzealiów historycznych ujętych jest blisko 700 obiektów.

Wśród nich 30 dotyczy sztuki. Głównie są to obrazy olejne augustowskiej malarki Ireny Krzywińskiej z cyklu „Kanał Augustowski – dawniej i dziś”. Niedawno nabyto do zbiorów najstarszy (poza zachowanymi planami) dokument ikonograficzny dotyczący Kanału Augustowskiego – akwarele Marka Lajourdie (1796-1886), konduktora przy inspektorze Urbańskim, przedstawiające śluzę Przewięź i jej okolicę. Z dzieł bardziej znanych twórców posiadamy Portret Sławomira Dabulewicza, pędzla Kazimierza Hollera, oraz Autoportret niedokończony, urodzonego w Augustowie Grzegorza Morycińskiego. Ponad 50 obiektów stanowią militaria, a prawie 50numizmaty (głównie medale pamiątkowe). Pozostałe rozkładają się na: obiekty historyczno-techniczne (wycofane autentyczne elementy dawnych śluz), dokumenty, rękopisy, druki, stare pocztówki i zdjęcia, mapy. Najcenniejsze są rękopisy: teczka akt ze zniszczonego w 1944 roku archiwum magistratu, zawierająca pergaminowy oryginał przywileju konfirmacyjnego Stanisława Augusta z 1792 roku (Potwierdzenie praw przedmieszczanom augustowskim) z autografami króla i Hugona Kołłątaja, oraz teczka z notatkami Ignacego Prądzyńskiego z korespondencją do niego kierowaną z lat 1823-1824, pochodząca z jego prywatnego archiwum, niewłaściwie nazwana przez ostatniego właściciela Preliminaria budżetowe budowy Kanału Augustowskiego. Ze starodruków ozdobą jest Mowa ku czci Zygmunta Augusta Jana Dymitra Solikowskiego z wierszami Andrzeja Trzecieskiego, wydana w Krakowie w 1574 roku oraz Snopek mirrhy o. Augustyna Rakiewicza, opublikowany w Supraślu w 1712 roku. Z militariów warto wymienić osobliwości: sztucer z przełomu XIX i XX wieku z kowalską przeróbką na broń odtylcową na spłonkę, busolę stolikową austriacką z XIX wieku oraz pamiątkową podkową ułana z 1 pułku krechowieckiego z 1930 roku. Najcenniejszymi obiektami kartograficznymi są litografowana Mapa województwa augustowskiego Juliusza Kolberga z 1827 roku oraz Mapa Rzeczypospolitej Joanna Baptiste Homanna z 1739 roku (z ujętym Augustowem). Cenną ryciną jest portret administratora ekonomii grodzieńskiej – Krzysztofa Paca. Posiadamy liczną kolekcję pocztówek i zdjęć – widoków miasta i okolic Augustowa z lat 1898-1939. W poważnym stopniu jest to dorobek działającego w latach 1924-1941 miejscowego fotografa – artysty Judela Rotsztejna.

 • PL LT en

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek

 • Nieczynne
 • Wtorek - Niedziela

 • 9.00 - 16.00

Kontakt

 • Dział Etnograficzny

 • Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Etnograficzny
 • 16-300 Augustów, ul.Hoża 7
 • +48 87 643 27 54


 • Dział Historii Kanału Augustowskiego

 • Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Historii Kanału Augustowskiego
 • 16-300 Augustów, ul.29 Listopada 5a
 • +48 87 643 23 60

Dołącz do nas

 • Facebook
logo muzeum w druskiennikach
logo Litwa Polska 2007-2013 oraz Uni Europejskiej - Sąsiedzi w działaniu
logo Augustowskie Placówki Kultury